Verenigingsontwikkeling

De NTTB voert momenteel gesprekken met verschillende verenigingen met als doel om samen te kijken naar de sterke en zwakke punten van een vereniging en welke plannen er kunnen worden gemaakt om de club zich (weer) te laten ontwikkelen. Op 26 november hebben Arenda, Antoinette, Wim v Egmond, Lennert, Emiel en Hans Brand in een digitale bijeenkomst gesproken met Ineke de Graaf, coördinator verenigingsontwikkeling bij de NTTB. Dit is een initiatief dat voortkomt uit het Nationaal Sportakkoord.

Het was een verfrissend gesprek, waarbij we hebben gesproken over het karakter van onze vereniging (open, dorps, gezellig), de samenstelling van de leden, de leeftijdsopbouw en dat soort zaken. De belangrijke vraag was: waarin willen we groeien? Wat zouden we de komende jaren willen bereiken als Play Fair? We weten allemaal dat het tegenwoordig moeilijk is om jeugd vast te houden en dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt. Play Fair wil graag als eerste nadenken over hoe de middengroep (tussen 30 en 55 jaar) te versterken  en vervolgens hoe de jeugd vast te houden én hoe de betrokkenheid van mensen bij Play Fair te verhogen. Het bestuur zal met een aantal mensen uit de vereniging en hopelijk met een beetje ondersteuning van de NTTB proberen deze plannen concreter te gaan maken.