Jubilarissen bij Play Fair

Het jubileumweekend was ook het moment om een aantal clubgenoten in de schijnwerpers te zetten.

Arnold 60 jaar lid

Om te beginnen natuurlijk Arnold die 60 jaar lid van Play Fair is. Hij kreeg daarvoor een gouden speld van de bond en een mooi boeket. En natuurlijk de waarderende woorden van de voorzitter. Want als iémand zich 60 jaar lang heeft ingezet voor het wel en wee van de club, dan is het Arnold wel die altijd klaar staat om klusjes te doen, een training voor de jeugd over te nemen, schoolgymlessen te verzorgen, enzovoort. Arnold heeft met tussenpozen in totaal 16 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 12 jaar als penningmeester. En in 2019 heeft hij de seniorengroep op de woensdagmiddag opgezet, die nog steeds succesvol draait onder zijn begeleiding.

Hans en Marja 40 jaar lid

Twee andere jubilarissen zijn Hans van Leeuwen en Marja van Veen, beide 40 jaar lid van Play Fair. Zij kregen een plaquette voor langdurig lidmaatschap van de  bond en uiteraard een mooie bos bloemen uitgereikt. Ook Hans en Marja hebben zich in die periode langdurig ingezet voor Play Fair. Hans zelfs 34 jaar (!) als bestuurslid, eerst 19 jaar als wedstrijdsecretaris junioren en daarna nog eens 15 jaar als voorzitter.

Marja en Carin Leden van Verdienste

Vervolgens zijn er twee leden benoemd tot Lid van Verdienste wegens langdurige inzet voor de vereniging: Marja en Carin.

Marja heeft haar creativiteit jarenlang ingezet voor de Evenementencommissie (vanaf 1989), de jubileumcommissie en voor de kamp-weekenden die we voor de jeugd hebben georganiseerd. Met name die creativiteit heeft ons al vele uren plezier opgeleverd.

Carin heeft al in diverse jubileum commissies gezeten en in de jaren ’90 heeft zij een aantal jaren aan de evenementencommissie deelgenomen. Alweer vanaf 2009 maakt Carin deel uit van de commissie voor het organiseren van de Rommelfair (nu de Fair). Vele ritjes vanuit Mijdrecht heeft zij erop zitten om dit alles voor de club te verwezenlijken. Niets is teveel voor haar om de Fair zo goed mogelijk te laten verlopen (en iedereen weet hoe belangrijk de Fair is voor de club).

Voor beide dames is dit dik verdiend. Er is speciaal gewacht tot dit jubileum om hen in het zonnetje te zetten. Geen officiële toestanden, maar de huldiging in jaren 60 outfit in ontvangst nemen past wel bij hen. Wij hopen Marja en Carin nog lang op onze club te mogen zien!

Afscheid van commissies

Arenda heeft al weer flink wat jaren werk verzet in de evenementencommissie en vindt het tijd om het stokje door te geven. Met bloemen en een cadeaubon werd zij bedankt voor al die jaren ondersteuning. Tim stopt met de jubileumcommissie en kreeg ook een bloemetje voor zijn bijdrage.